תערוכתה של טרין סיימון במוזיאון תל אביב דורשת עצירה וקריאה. מי שיטרח יגלה מעבר ליופיין המרשים של העבודות רבדים עמוקים ...