הלוואי ולמרות כל הקשיים טעם החיים המשכר, מפיח רוח חיים, המשכר ומרתק, רבים… שהיו רוצים בכך והיו מבקשים, לעולם לא ...