"עבודה שווה" הוא מיזם ייחודי שמטרתו לייצר שינוי אמיתי בעולם העבודה, בעזרת חוכמת ההמונים. אתן מוזמנות להיות חלק מהמהפכה, כי ...