אבל יש לי הרבה חלומות, איך מתחילים? עם מי מדברים? ...