"כמעט כמו הגבול בין אהבה לשנאה. אטמתי אותך והבנתי שבעצם אטמתי את עצמי מלאהוב". ...