האדמה בארץ ע"פ אורבן נדל"ן היא אחד המשאבים הכי מנוסה המפורסמת ביותר משאבים. רוב המומחים הפיננסיים החדשים בארץ מבינים כי, ...