כחודש  עבר עד שחזרתי מהטיול, והצלחתי לכתוב על כל מה שראיתי וחוויתי. החזרה לקרקע לא הייתה פשוטה. אולי בגלל שלא נסעתי ...