כאשר אדם מתבשר כי הוא חלה בסרטן הוא ובני משפחתו יכולים לבחור להגיב לבשורה הקשה בשתי גישות בסיסיות – הגישה ...