1. שמירה וטיפוח בריאות הנפש שליטה ושמירה וטיפוח הנפש ובריאותו, שליטה עצמית – חישבו חיובי! תנו לעצמכם תמיד תחושה של ...