גינזי את מדריך שיחור! הצפינו את משליין! מדריך לפיד - עליו השלום! יעל בפינה יודעת מה עושים בוונציה. ...