''בניית זוגיות משמעותית ולאורך זמן בעידן שלנו, היא אתגר אנושי מורכב מאוד, שכן אין כמעט מי שאינו עובר משבר בחיי ...