נשירת שיער היא תופעה התוקפת גברים רבים החל מאמצע החיים, בשינויים של היקף הנשירה וגיל הופעתה, וזאת עקב הופעתו של ...