בפעם הראשונה שאבי חטף שבץ מוחי, הוא יצא מזה על שתי הרגליים. בפעמים הבאות, כבר לא, אם רק היה מקבל ...

תביעות בגין מקרים של רשלנות רפואית בישראל הופכות ונעשות נפוצות יותר ויותר משנה לשנה. לדברי עורך דין יעקב שקלאר, כיום ...