"ילדי הקסם" הם הילדים שהגיעו למשפחות שלהם עם אתגר, עם התמודדות, הם מיוחדים, שונים זה מזה ודומים בדרכם. סדנת "ילדי ...