נעה שהם מטפלת בעזרת בעלי חיים בבית הסוהר היחיד בישראל לחולי נפש ועוזרת גם לילדים ממשפחות במשבר במגוון שיטות שעוזרות ...