מה זאת אומרת? כי אני צודקת! לפגישה הראשונה היא מגיעה פגועה, בטוחה שהיא צודקת. הם בני 33. הכירו בצבא. אחרי ...