על מיתוס "סגירת" הבשר, הקשר בין חום הבישול לטעם ולריח ולמה אסור לשרוף אוכל ...