''אלוהים אדירים, אני אומרת לעצמי. זה בית חולים בישראל? מה קורה פה? אני מזועזעת מרוב עונג. גם אמא שלי. בכפוף ...