תופעות הלוואי והסיכונים של טיפולי פוריות אין ספק שטיפולי פוריות הינם טיפולים לא קלים, הן מבחינה נפשית והן מבחינה פיזית. ...