עשרות, אם לא אלפי ילדים, נאנסים מדי יום להאמין שהם סטייה מלוכלכת של הטבע. הם מצולקים עד עמקי נשמתם, נלחמים ...

הוא תומך בטיפולי המרה ובסיפוח השטחים ללא זכות בחירה לפלסטינים, מתנגד לשירות קרבי מעורב ורוצה להמשיך את השותפות עם עוצמה ...

כבר כמה שנים שאני מוקפת בנשמות טובות שמנסות להציל אותי ואני צועקת הצילו! הצילו אותי מהם בבקשה ...