סיפור שמציג דרך עדשה רחבה, מאה שנות היסטוריה, צילום, וסיפור של עמק יזרעאל, אנשיו, ילדיו, ומפורסמיו (מי פחות ומי יותר) ...

בשנים הראשונות כאב לי בכל הגוף כשראיתי תמונות שלהם באירועים שלא היו בשליטתי. הם לבשו בגדים שלא הכרתי, חייכו חיוכים ...