נסענו לחברים, קמנו מאוחר, התנהלנו בעצלתיים. הילדים לא ילדי טבע..הם ילדי מסכים ומחשבים..היה חלק ביום שהתלוננו שמשעמם להם..אתגרתי אותם ב"לכו ...