באולמות האבירים בעכו העתיקה, סעודה לילית לאור לפידים בכל ליל שלישי וליל חמישי מתקיים סעודה וקרבות סוסים, שירה וריקודים . ...