עיירות ציוריות, שדות מוריקים, ספא בירה, סיורים, אוכל טוב וכמובן הרבה בירה. חגית אברון חזרה מבוסמת קלות מטיול מיוחד ...