לטייל זה הרבה יותר מלראות אתרים יפים. זה שינוי עמוק שמתרחש בתוכך בזמן שאתה בתנועה ...