האוקיינוס הוא שמקיים את כל החיים בכדור הארץ, מתחת לפני המים וגם ביבשה. הוא משפיע על האקלים, מכתיב את מזג ...