דרמה קומית אודות משפחה הודית מסורתית שבנה הבכור מחליט לעזוב לטובת החיים הקסומים באמריקה. הכפר כולו שואב בצימאון את המידע ...

בכפר קטן בהודו באמצעות מכתבים ותמונות, נולד לו החלום על אומריקה, ארץ האפשרויות. אבל,מה קורה כשמתגלה שמכתבים אלו בכלל לא ...