חברת CENTURY PACIFIC.נכנסה לשוק הטונה בישראל בשיתוף פעולה עם קבוצת "יבנה" מוצרי מזון שמשמשת כבסיס לוגיסטי וטכני וכן אחראית על ...