כאשר מדינה נמצאת במצב משבר, למשל בעת מלחמה או בעת אינפלציה, ייתכן ייצוב מחירים – כלומר, מדיניות שמירה על מחיר ...