רע מגלה טוב, טוב מגלה רע, חושך מגלה אור, אור מגלה חושך, הכל מעורבב, בראש, איש לא יודע להבחין בכל ...