נדמה כי ישנה תמימות דעים באשר לקניות בחו"ל: הן זולות יותר, מפנקות יותר והן טעונות בערך רגשי רב. תמיד יהיה ...