לפני 6.5 שנים נפתחה לי הדלת לחצר האחורית של מדינת ישראל, הודות לאור שלום ולילדת המשאלות שלי .  מאז הלב ...