חלוץ בהפועל בולוניה, איטליה הגיע עם אאודי באישון לילה מחסום השפה לא היווה בעיה הצלחנו להסתלבט אחד על השנייה ...

אתם יודעים שיש לי חיבה יתרה לבחורים חתיכים, וזאת לא רק מטעמי השראה אמנותיים, או אסתטיקה מבעירת יצרים, אלא מתוך ...