צו השעה אומר להפחית בהוצאות, להגדיל את ההכנסות ובאופן כללי לנסות לחיות בלי מינוס. השאלה הגדולה היא - איך בדיוק ...

לא שאני מרירה, או משהו.... סתם תחושת קורבניות שאין שניה לה.... ...