דיברנו על פירעון, דיברנו על הגבלות..הגיע הזמן לחשבון נפש והעיקר שתהיה חתימה טובה. ...