התשובה של משרד החוץ לקמפיין הדלגיטימציה (עוד מימי ציפי לבני) נגד ישראל הן חיילות דוגמניות בתנוחות פונוגרפיות. לא מאמינים צפו ...