לכל אחד מאתנו יש צל. אבל יש כאלו, שעבורם הצל הוא אישות מפוצלת מהם, הוא חבר מיוחד. ...