סוגי הטיפול בטראומות – להתמודד עם טראומות בהמלך ניהול עסק לנהל עסק הוא עניין מורכב לכשלעצמו. להתמוד עם חרדות וטראומות ...