הגיע הזמן שנרים ראש ונצא להילחם על עתיד המדינה, עלינו לשמר את זיכרונות העבר ולשנות בהווה כדי שיהיה לנו עתיד ...