סיפורו של קונסול יפני שהציל אלפי יהודים בספר נוער חדש ...