אחרי 15 שנים רצופות של אלכוהול - משתפת אתכם בנס הגמילה שלי ...