" חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה " תודה ענקית לנשות החינוך, עם סיום בית ...