לא שזה פרויקט האוכל הראשון שלנו, ובכל זאת כשסיימנו להעלות את כל הכתבות לאוויר מצאנו את עצמנו עם הלשון בחוץ, ...