כשכולם בבית עם הקורונה האיומה הזו והמועקה שהביאה עימה מנסים למצוא להמתיק לכולם כי נדמה שנותרתי השפויה היחידה בחבורה. הנכדים ...