כבר שנה שעידית סילמן מלווה את משפחת גולדין במאבק להשבתו של הדר, שנפל ונחטף לפני ארבע שנים. עתה ישנה הזדמנות ...

מיצג ב"בצלאל" ובו שלטים עם שמות ההרוגים הפלסטינים, עורר סערה והוביל את שר המדע, אופיר אקוניס, לצאת נגד חופש הביטוי ...

יום אחד המנהלת שלי נכנסה בסערה למשרד שלי והודיעה לי שאני עכשיו נוסעת הביתה! הסתכלתי עליה במבט המום ...

שנה חלפה במהירות האור. שלושה נערים שמדינה שלמה ציפתה לשווא לשובם, מעשה נקמה נפשע, אזעקות ושיגורים שפרצו את גבולות ה"טפטופים" ...

כל הכבוד לכם חמאס. לקחתם את כל הכסף שקיבלתם וקברתם אותו באדמה. אותו ואת העם שלכם. אתם יודעים כמה מיגלצ'ות ...