היום אחרי שהוצאתי אותה מתיבת הנח העירונית ושחינו לכיוון הבית כולל ניצול מזג האוויר שעל הדרך הרבצתי שטיפה אוטומטית על ...