מה זה לשמוע? מה זה להרגיש? נראה שההיזקקות הטבעית והמובנית מאליה לכישורים בסיסיים אלה, דוחקת את השאלות בספר "חלק כמו ...