יום בהיר אחד גילתה חלי טל ששכרה כמהנדסת העיר צפת נמוך משמעותית משכר בכירים אחרים בעירייה ושהיא היחידה ששכרה לא ...