קריאה בנובלה "האי" של ג'אני סטופריץ תגרום לנו להתבוננות מחודשת בראיית העולם החיצוני והפנימי שלנו. ...

מה קורה לילדה בת 13 המוחזרת מהוריה המאמצים להוריה הביולוגים. בבת אחת היא נזרקת לחיים כאוטיים שלא הורגלה אליהם, לבית ...

בעיירת כורים קטנה וענייה בצפון צילה מצליחה נערה קטנה להביא את עולמו הקסום של הקלונוע בפני התושבים. ...