יש מסלול ברור מאד בחיים. ראשית נגזרת עלינו מערכת החינוך, לשרוד את הגן, להתבלט ביסודי, לעשות הכל כדי לא להתבלט ...

חצר גשר הישנה צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה, ישראל ...